Tạo hình nền, chữ mờ trong background word 2016

Trình soạn thảo Word thông thường khi soạn thảo sẽ có Background là màu trắng dùng để soạn thảo văn bản thuần túy. Nhưng nhiều khi bạn muốn đưa thông tin bản quyền hoặc làm cho hình nền thêm sinh động thì cần phải làm thế nào?.

Xin hướng dẫn các bạn cách Tạo hình nền, chữ mờ trong background word 2016

Bước 1: Vào tab Design –> Watermark

Bước 2: Chèn ảnh chọn Picture –> chọn selected Picture… rồi chọn ảnh cần chèn


Ở phần Scale: là phần chọn kích thước ảnh và điều chỉnh độ mờ của anh lền (background)

Xong bấm Ok

Chèn chữ vào nền background: chọn Text –> rồi nhập chữ cần chèn vào.

  • Ô đầu tiền là nhập chữ cần chèn
  • font: kiểu chữ
  • size: cỡ chữ
  • Transparency: Điều chỉnh đổ mờ của chữ
  • Orientation: Chữ thẳng hoặc chữ chéo

Xong bấm ok

Chúc các bạn thành công

Video hướng dẫn chi tiết