Cách xem mã nguồn html trên trình duyệt Safari

Xem mã nguồn HTML của trang web là một trong những cách dễ nhất để tìm hiểu HTML, đặc biệt là cho các chuyên gia web mới hơn, những người mới bắt đầu trong ngành.

Nếu bạn chỉ thích bố cục trang web, hãy xem nguồn để xem cách bố cục đó đã đạt được sẽ giúp bạn tìm hiểu và cải thiện công việc của riêng mình. Nếu bạn muốn xem mã nguồn trên trình duyện Safari trên máy mac, dưới đây là cách bạn có thể xem mã nguồn của trang để xem mã nguồn được tạo ra như thế nào.

Cách xem mã nguồn trên safari như sau

Bước 1: Mở trình duyện Safari

Bước 2: Bật tính năng Develop lên menu của trình duyện Safari.

  • Kích vào Safari trên menu top chọn Preferences…  vào phần Advanceced rồi tích vào ô Show develop menu in menu bar

Bước 3: Ở  menu top của trình duyện Safari chọn Develop

Bước 4: Click vào Show Page Source. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ văn bản với nguồn HTML của trang bạn đang xem

Ngoài tra trình duyện Safari cũng hỗ trợ phím tắt để xem mã nguồn Html là bấm tổ hớp phím: Command + option +U

Chúc các bạn thành công. Hi vọng đây là cách hữu ích giúp bạn sử dụng tôt khi dùng trình duyện Safari