Cách in ảnh trực tiếp từ Photoshop chuyên nghiệp

Sau khi kiểm tra trước bản in (soft proof), bạn đã sẵn sàng để in ảnh. Việc kiểm tra trước bản in cũng hé lộ những điều chỉnh sắc độ và thay đổi màu sắc cần giải quyết; chúng ta sẽ sớm bàn về cách xử lý những việc đó. Trước hết, hãy xem một quy trình in kiểm soát màu hoạt động như thế nào trong Photoshop. Phần hướng dẫn này mặc định rằng bạn có một hình ảnh cần in đã mở sẵn trong Photoshop và một máy in đã được cài đặt, kết nối.

BƯỚC 1: MỞ HỘP THOẠI PRINT

Nếu bạn đang sử dụng Photoshop CS4 hoặc phiên bản mới hơn, chọn File > Print (với một số phiên bản CS cũ hơn, bạn sẽ chọn Print with Preview). Photoshop sẽ hiển thị một hình đại diện về cỡ giấy bạn chọn cùng với hình ảnh được đặt đúng vị trí nó sẽ xuất hiện khi in ra


Hộp thoại Print trong Photoshop CS4 và các phiên bản mới hơn cung cấp tất
cả công cụ bạn cần để chạy một quy trình in kiểm soát màu. Trong các phiên bản cũ hơn của Photoshop Creative Suite, bạn sẽ có cùng các điều khiển trong hộp thoại Print with Preview.

Nếu đây là lần in đầu tiên, bạn cần cấu hình phần Printer Setup trong hộp thoại Print. Chọn máy in dùng để in từ menu Printer. Nếu menu này chưa hiển thị, bạn sẽ cần thực hiện theo các bước mà hệ điều hành chỉ dẫn đề cài đặt và thêm máy in.

BƯỚC 2: CHỌN CỠ GIẤY VÀ HƯỚNG IN

Nhấn vào nút Print Settings để thay đổi kích cỡ và hướng giấy hiện tại, cũng như để chọn loại giấy và những tính năng cần thiết để in khác. Khi đã cấu hình xong, chọn Save để trở về hộp thoại Photoshop Print Settings.

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin về loại giấy đang dùng cho máy in. Điều này cho phép máy in định vị đầu in (print head) tại một khoảng cách thích hợp trên trang giấy, tùy thuộc vào độ dày của giấy.

Sử dụng điều khiển Position và điều khiển Scale để thay đổi vị trí và kích cỡ ảnh trên giấy. Chúng ta mặc định rằng bạn đã thay đổi kích thước hình ảnh theo kích cỡ và độ phân giải mong muốn. Nếu chưa thực hiện bước này, bạn có thể sử dụng các điều khiển Scaled Print Size để yêu cầu Photoshop thay đổi kích thước hình ảnh. Bạn sẽ không hề có sự kiểm soát đối với phương pháp nội suy, cho dù hình ảnh bị lấy lại mẫu hoặc đối với việc làm nét ảnh, vì vậy đây không phải là lựa chọn thay đổi kích thước hình ảnh tốt nhất.

BƯỚC 3: YÊU CẦU PHOTOSHOP KIỂM SOÁT MÀU SẮC

Khi in, bạn có thể yêu cầu Photoshop kiểm soát màu sắc, hoặc để máy in làm việc đó. Chúng ta muốn Photoshop kiểm soát màu sắc để có thể tạo ra màu tương tự cho hình ảnh như khi xem trước bản in mềm. Nếu chúng ta để máy in kiểm soát màu sắc, sẽ chẳng có gì đảm bảo là máy in sẽ đưa ra quyết định về màu tương tự.

Trong Photoshop CS4 và phiên bản mới hơn, thay đổi menu Color Handling (xử lý màu sắc) thành Photoshop Manages Color (Photoshop quản lý màu sắc).

Trong Photoshop CS và CS2, nhấn vào nút More Options (nếu nút này chưa được nhấn) và thay đổi menu Color Handling thành Let Photoshop Determine Color (Photoshop quyết định màu sắc).

BƯỚC 4: THIẾT LẬP RENDERING INTENT

Chúng ta đã biết được rằng, khi tạo ra một bản in mềm, rendering intent đơn giản là phương pháp Photoshop sử dụng để kéo không gian màu rộng mà máy ảnh chụp được vào một không gian nhỏ hơn trên tờ giấy của bạn. Bạn muốn thiết lập thông số trên hộp thoại Print để sử dụng cùng một thiết lập rendering intent đã chọn khi xem trước bản in mềm. Trong ví dụ về tạo bản in mềm, chúng ta đã sử dụng Relative Colorimetric, vì vậy hãy thiết lập menu Rendering Intent thành Relative Colorimetric.

BƯỚC 5: CHỌN PROFILE CHO GIẤY IN

Bây giờ hãy thiết lập menu Printer Profile để nó có cùng profile mà bạn đã chọn khi xem trước bản in mềm. Đây sẽ là profile cho loại giấy bạn đã chọn.

BƯỚC 6: BÙ TRỪ ĐIỂM ĐEN

Nếu đã chọn Black Point Compensation khi cấu hình Proof Setup, bạn cần kích hoạt nó trong hộp thoại Print. Chúng tôi đã chọn để kích hoạt Black Point Compensation trên hộp thoại, bạn hãy kiểm tra nhé


Hộp thoại Print của Photoshop trông sẽ như trong hình này.

BƯỚC 7: IN

Bây giờ, hãy nhấn vào nút Print. Tiếp theo, bạn có thể thấy hộp thoại Print thông thường của hệ điều hành. Từ đây, bạn có thể chọn máy in muốn sử dụng (nếu bạn có nhiều hơn một máy in) và cấu hình các điều khiển driver của máy in. Cuối cùng, hãy tìm điều khiển driver của máy in để có thể tắt tính năng kiểm soát màu sắc. Điều này nghe có vẻ không đúng với trực giác, nhưng có một lý do rất đơn giản cho bước này. Hầu hết driver máy in đều có quy trình kiểm tra màu riêng, cố gắng chỉnh sửa màu để in. Tuy nhiên, bạn đang yêu cầu Photoshop thực hiện nhiệm vụ này nên không cần máy in phải làm nữa. Nếu hai hệ thống cùng làm một nhiệm vụ, thì mọi thứ sẽ trở nên không thể lường trước được.

Chúc các bạn thành công