Chi phí giao dịch ngoại hối là bao nhiêu? Chơi Forex có hợp pháp không?

Hiện nay hình thức đầu tư Forex vẫn còn gặp phải nhiều rào cản về Pháp Lý tại Việt Nam. Mục dù nó đã rất phổ biến trên thế giới, và chúng ta tin rằng, khi xã hội ngày càng phát triển thì đầu tư Forex sẽ ngàng càng được phổ biến. 

Chơi Forex có hợp pháp không?

Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được mở sàn tại nước ta. Chính vì vậy mà các sàn giao dịch luôn có trụ sở tại nước ngoài. 

Các nhà đầu tư có thể thoải mái tham gia đầu tư tại các sàn này mà không gặp bất cứ trở ngại gì về pháp luận.

Tuy nhiên do sàn không được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam nên những rủi ro của nhà đầu tư cũng không được chính phủ bảo vệ.

Chi phí giao dịch ngoại hối là bao nhiêu?

Chi phí giao dịch là chi phí chung mà một nhà giao dịch phải trả để điều hành hoạt động kinh doanh của họ.

Phí chênh lệch

Phí chênh lệch là khoản phí trả cho nhà môi giới của bạn để giao dịch. Nhà môi giớ sẽ báo giá hoặc cung cấp cho bạn hai mức giá cho mỗi cặp tiền tệ mà họ cung cấp cho bạn trên nền tảng giao dịch của họ: một mức giá để mua (giá dự thầu) và một mức giá để bán (giá yêu cầu).

Phí chênh lệch là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của bất kỳ tài sản hoặc các cặp tiền tệ.

Phí chênh lệch bạn phải trả có thể phụ thuộc vào biến động thị trường và việc ghép cặp tiền tệ được giao dịch.

Phí hoa hồng

Phí hoa hồng tương tự như phí chênh lệch ở chỗ nó được tính cho người giao dịch trên mỗi giao dịch được đặt ra. Phí hoa hồng Forex có hai dạng chính:  

Phí cố định – Nhà môi giới tính một khoản phí cố định bất kể quy mô và khối lượng giao dịch được đặt ra. Ví dụ: Với một khoản phí cố định, một nhà môi giới có thể tính phí hoa hồng $1 cho mỗi giao dịch được thực hiện, bất kể quy mô có liên quan. 

Phí tương đối – cách phổ biến nhất để tính hoa hồng. Số tiền mà một nhà giao dịch được tính dựa trên quy mô giao dịch;  

Với một khoản phí tương đối, một nhà môi giới có thể tính phí $1 trên $100.000 của một cặp tiền tệ được mua hoặc bán. Nếu một nhà giao dịch mua $1.000.000 EUR/USD, người môi giới nhận được $10 dưới dạng hoa hồng. Nếu một thương nhân mua $10.000.000, nhà môi giới nhận được $100 dưới dạng hoa hồng. 

Chi phí khác nhau tùy theo mỗi nhà môi giới, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra tỷ giá được cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Bạn có thể chọn nhà môi giới như XM, Hay Exness  cung cấp phí hoa hồng bằng 0 và phí chênh lệch cạnh tranh.