Cách xóa cookie trên trình duyệt Chrome, Firefox, Edge và Safari

Cookie HTTP có cả các đặc điểm tích cực và tiêu cực. Có, cookie của bên thứ ba có thể theo dõi bạn trên web và ghi lại hành động của bạn, nhưng cookie cũng có thể được sử dụng để xác thực, cá nhân hóa trang web và tự động điền biểu mẫu.

Nếu bạn xóa chúng, bạn sẽ mất tất cả thông tin được lưu trữ đó và sẽ phải nhập lại.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn nhấn trước và xóa cookie của trình duyệt, chúng tôi đã đề cập đến bạn. Dưới đây là cách xóa cookie trên bốn trình duyệt phổ biến.

Cách xóa cookie trên Google Chrome

Nếu bạn đang chạy Google Chrome, hãy sử dụng các hướng dẫn sau để xóa cookie của bạn:

 • Mở Chrome và nhấp vào menu Khác ở góc trên cùng bên phải.
 • Chuyển đến Cài đặt> Nâng cao> Xóa dữ liệu duyệt web (Settings > Advanced > Clear Browsing Data)
 • Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Cookie và dữ liệu trang web khác.
 • Chọn Xóa dữ liệu (Clear data)

Xóa cookie trên Mozilla Firefox

Nếu bạn là người dùng Firefox, thay vào đó, bạn cần thực hiện theo các hướng dẫn sau:

 • Open Firefox and click on the Menu button (three horizontal lines).
 • From the menu, choose Options.
 • Select Privacy and Security in the left-hand menu.
 • Click on the Manage Data link.
 • Choose Remove All Shown.

Xóa cookie trên Microsoft Edge

Edge vẫn là một người mới tương đối trong thế giới trình duyệt, nhưng nó ngày càng trở nên phổ biến trong số những người dùng Windows. Dưới đây là cách xóa cookie trên Edge:

 • Open Edge and click on the More button.
 • Go to Settings > Clear Browsing Data > Choose what to clear.
 • Mark the checkbox next to Cookies and saved website data.
 • Click Clear.

Cách xóa cookie trên Apple Safari

Cuối cùng, hãy xem cách xóa cookie trên Safari.

 • Go to Safari > Preferences.
 • Click on Privacy.
 • Select Manage Website Data.
 • Click on Remove All.