Bảng cập nhật thời gian thực nhiểm Covid-19 – Corona trên toàn thế giới

Bảng thông kê các nước bị nhiễm Covid 19 trên toàn thế giới do đại học Hoa Kỳ cập nhận thường xuyên trên thời gian thực. Nó thể hiện các số ca nhiễm của từng nước, số ca tử vong do covid-19 của từng nước và số cả chữa khỏi covid-19 của từng nước….

Xem bằng bằng điện thoại : Bấm vào đây

Xem bằng Máy tính: Bấm vào đây