Hưởng hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngay trên ứng dụng VssID

Ngày 03/10/2021 ứng dụng VssID đã cập nhật lên phiên bản 1.6. Trong bản cập nhật này đã cập nhật thêm 02 dịch vụ công quan trọng đó là:

  • Thủ tục 653: Hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 1116/NQ-CP.
  • Thủ tục 652: Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Như vậy người lao động có cài sẳn ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số sẽ thực hiện đề nghị nhận hỗ trợ ngay trên ứng dụng.

Hướng dẫn đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP trên ứng dụng VssID.

1. Mở ứng dụng VssID lên bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu cập nhật.

2. Chọn “Xác nhận” để đi đến CHplay (hoặc appstore) để cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Lưu ý: nếu không cập nhật được thì khi đăng vào ứng dụng bạn sẽ không mở được thủ tục 653.

3. Khi vào ứng dụng, mở tab “Dịch vụ công” bạn sẽ thấy quy trình 653: Hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP “.

4. Điền hình thức nhận (nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản ATM), chọn cơ quan gửi cuối cùng bấm “GỬI” để hoàn thành.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Ngoài ra nếu bạn muốn Huỷ tài khoản VssID để đăng ký thay đổi nội dung có thể xem chi tiết tại đây Xem tại đây