meo day con

Nên dạy con từ việc làm của con

Tháng Mười 22, 2015 root 0

Điều đầu tiên: Phải cố nắm bắt, hiểu được tâm lý của con, biết tìm hướng giải quyết yêu cầu của con một cách cụ thể, thiết thực, đặc biệt

1 2 3 4