No Picture

Đơn xin việc: Ngành kinh doanh

Tháng Ba 10, 2016 root 0

Tôi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học ABC…. Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở vị trí Nhân viên kinh doanh

No Picture

Đơn xin việc: Ngành bán hàng

Tháng Ba 10, 2016 root 0

Tôi viết đơn này để ứng tuyển vị trí Nhân viên Marketing. Với kinh nghiệm, kỹ năng có được tôi tin rằng mình có thể đáp ứng được yêu cầu

No Picture

Đơn xin việc: Ngành kế toán

Tháng Ba 10, 2016 root 0

Tôi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại trường ĐH… Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở vị trí Kế toán viên tại Công ty…Với …năm làm

1 2 3 6